Elevundersøkelsen 2020

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Fravær

Regjeringen endrer fraværsreglene for elever i den videregående skolen som følge av Covid-19. Gyldig fravær gis ved egenmelding for elever over 18, og med bekreftelse fra foreldre for de under 18 år.

BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD)

Fra høsten 2020 innføres det en ny elev-pc ordning for nye VG1- elever: Bring your own device (BYOD) i hele TFFK. Informasjon om BYOD finner du her: https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/elevtjenester/elev-pc/

Til toppen