Innlogging for foreldre/foresatte Visma InSchool

Innlogging Visma InSchool

  1. Bruk lenken som ligger på skolens hjemmeside
  2. Velg ID-porten for innlogging
  3. Foresatte har tilgang til elevinformasjon så lenge barnet er under 18 år. Etter dette utestenger systemet foreldre/foresatte
  4. Eleven kan selv gi foreldre enkelte tilganger etter fylte 18 år.

Opplæringsvideo for innlogging her.