Elever skal få mulighet til annullering

Eksamen: Elever i videregående skole som tok eksamen 22. mai skal få mulighet til annullering av eksamen og dispensasjon

Nina kommer innom klassen i løpet av tirsdag 30.5. og informerer + sjekker ut om du ønsker å stå på lista og søke om dispensasjon fra krav om eksamenskarakter på vitnemålet.

Eksamen: Elever i videregående skole som tok eksamen 22. mai skal få mulighet til annullering av eksamen og dispensasjon:

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som er berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon.

Vi legger opp til en enkel løsning som behandles raskt. Skolene må sende en liste over hvilke elever dette gjelder til egen fylkeskommune. Fylkeskommunen sender samlet søknad til Utdanningsdirektoratet. Privatskoler sender søknader direkte til Utdanningsdirektoratet. Vi lager en ferdigskrevet begrunnelse som fylkeskommunen skal bruke. Egen informasjon om den praktiske håndteringen kommer tirsdag 30. mai.

For å sikre en mest mulig rettferdig ordning, skal skolene søke annullering gruppevis på vegne av alle elever som ble berørt. Eleven bestemmer selv om hen vil stå på denne lista. Det er viktig at skolene har god dialog med elevene om annullering.

Utdanningsdirektoratet behandler søknadene og gir vedtak slik at alle elever får et fullverdig vitnemål. Sensuren går som planlagt.

Dersom en elev skulle ønske å søke om annullering og dispensasjon på et senere tidspunkt, behandles dette på vanlig måte.

Vi legger informasjon på udir.no i løpet av dagen, fredag 26. mai.

Vi beklager merarbeidet dette medfører for dere, og vil gjøre ordningen så smidig som mulig innen rammene. 

Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk post@udir.no for henvendelser til oss.  

Vennlig hilsen  
Utdanningsdirektoratet  

Elever skal få mulighet til annullering