Skolens lokaler

Skolen vår ligger midt i Vardø sentrum og består av en hovedbygning, ett industrianlegg og ett hybelhus. Det er gå avstand mellom alle byggene.

I hovedbygningen finner du  administrasjon, bibliotek og teknisk avdeling. I tillegg er alle klasserom for studiespesialisering lokalisert her. Den nye linja Informasjonsteknologi og medieproduksjon har også klasserom her. I tillegg finner fellesområde for elever, auditoriet, lyd/bilde studioer og arbeidsrom for pedagoger på studiespesialisering  i hovedbygningen.

Industrianlegget på kaia nedenfor hovedbygningen inneholder alle klasserom og produksjonslokaler for Restaurant og matfag, samt et IKT klasserom. Her er også skolens restaurant og Kaikanten fiskebutikk. Arbeidsrommet for pedagogene på yrkesdag er også lokalisert på kaia. 

Hybelhuset, populært kalt "Slogen" befinner i Festningsgata 2. I tillegg til å være hybelhus finner du også kantinen vår her. Våre miljøarbeider har også kontoret sitt her. 

Elevene har kroppsøving i Vardøhallen som befinner seg øverst i Idrettsgata i Vardø.