Skolens ledelse

Ledelsen ved Vardø videregående skolen er sammensatt av rektor og avdelingsledere. 

Geir Remme 

er rektor og skolens øverste leder. Han har det faglige og det pedagogiske ansvaret, samt det overordnete ansvar for budsjett/økonomi og personalansvar. 

Sissel Holt 

er avdelingsleder for studiespesialisering og fagansvarlig for fjernundervisning til generell studiekompetanse. 

Kari Anne Nilsen 

er avdelingsleder for drift. Hennes oppgaver er blant annet ledelse av skolens administrasjonskontor, kantine, renhold og miljøarbeider og vaktmestere. I tillegg har hun ansvar for budsjett og økonomistyring. 

Nina Merete Stene

er avdelingsleder for yrkesfag.