Skolens historie

Vardø videregående skole har sin opprinnelse helt tilbake til 1906. Altså er den nå mer enn 100 år gammel. I løpet av disse årene har den både endret navn og blitt slått sammen med andre skoler. 

1906 - 1949 Vardø tekniske Aftenskole 

Vardø tekniske aftenskole var starten på det som fremstår som dagens skole. Som det fremgår av navnet så var skolen en kveldsskole. Elevene kunne dermed arbeide om dagen og få sjansen til å ta utdanning på kveldstid. 

1932 - 1964 Vardø Husflidskole

Startet i 1932 opp med et kurs i trearbeid "for unge menn". Begrepet husflid har nok siden den gang endret innhold. Den gangen omfattet det også snekker- og jern og metallavdelinger. Det var Vardø Husflidlag som stod bak skolen som var finansiert av sosialdepartementet og Vardø by. 

1949 - 1964 Vardø Lærlingeskole

Et samarbeid mellom Vardø Lærlingeskole og Vardø Husflidskole kom i gang i 1949. I 1960 ble det første gang reist spørsmål om overgang fra husflidskole til yrkesskole. Skoleåret 1963-64 ble derfor det siste året under navnet Vardø Husflidskole. 

1965 - 1975 Vardø yrkesskole

I 1965 kom skolen i gang med jern- og metallklasser og voksenopplæringskurs. Både organisasjon og bygninger var nye og all undervisning innenfor yrkesrettede linjer var samlet. Skolen utvidet seg stadig og linjer som maskin- og mekaniker, motormekaniker, kjole- og draktsøm, husstell og kontorfag kom til tidlig på sytti tallet.

1976 - 1994 Vardø videregående skole 

Loven om videregående opplæring som trådte i kraft 21. juni 1974 hadde som innstilling at en elev kunne oppnå både grunnleggende yrkesutdanning og full studiekompetanse på tre år. Dette dannet videre grunnlag for sammenslåing av det som til da ble kalt yrkesskole og gymnas. Denne utviklingen falt sammen med ett lokalt krav om at Vardø måtte få gymnasundervisning til byen.  I 1975 kom da 2-årig grunnkurs i handel og kontor og allmenne fag og to år senere, i 1977, var 3. påbygningsår ett faktum. Vardø hadde fått ett fullstendig allmennfaglig tilbud. 

Utdrag fra Jubileumsskrift til Vardø videregående skoles 80 års feiring i 1986. Skrevet av Bjørn Ofstad (lærer ved skolen) 

1994 - frem til i dag.  Vardø videregående skole 

1. januar 1994 ble Vardø videregående skole og Statens fagskole for fiskeindustri slått sammen. En rekke fag innen fiskeindustri og næringsmiddel kom til. Dagens skole holder nå bare til i de tidligere lokalene til Statens fagskole. Skolen har moderne fasiliteter for næringsmiddelproduksjon med egen restaurant og fiskebutikk. Ulike skolereformer opp igjennom årene har nok endret på tilbudene ved skolen, men skolens identitet baserer seg ennå på den virksomhet som har foregått her siden skolen ble etablert.