Pedagogisk plattform

Fylket har utarbeidet sin egen pedogogiske plattform som forteller hvem vi er, hva vi vil og hva vi gjør. 

Pedagogisk plattform