Tilrettelegging av eksamen

Privatister som har behov for særskilt tilrettelegging av eksamen, kan søke om å få forholdene lagt til rette slik at de kan få vist sin kompetanse i faget. 

Etter §3-29 i Forskrift til opplæringslova, kan privatister søke om særskilt tilrettelegging av eksamen. Tilrettelegging etter denne paragrafen må ikke forveksles med bestemmelsene om bruk av hjelpemidler. 

Informasjon om hjelpemidler til eksamen finner du her

Utdanningsdirektoratet om særskilt tilrettelegging

Utdanningsdirektoratet har publisert noen presiseringer om særskilt tilrettelegging av eksamen på sine nettsider der de innskjerper bruken av endret eksamensform som tilrettelegging. Én følge av innskjerpingen, vil være at det ikke lenger er tillatt å gjøre om eksamensformen i fag der fagkoden slutter med "3102" eller "3103". 

Les informasjon fra Utdanningsdirektoratet om særskilt tilrettelegging av eksamen

Dokumentasjon

Årsaken til at du søker om tilrettelegging må dokumenteres av en sakkyndig instans. Husk å oppgi hvilke fag søknaden gjelder for.

Dersom du mangler dokumentasjon, men forventer å ha den tilgjengelig før eksamen, kan du likevel søke. Søknaden vil da bli behandlet så snart du har ettersendt dokumentasjonen.

Du må søke på nytt for hver eksamenstermin. Om du har hatt tilrettelegging tidligere (som elev eller privatist), kan det lette saksbehandlingen om du informerer oss om dette.

Søknadsfrist

Søknaden må være oss i hende senest 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen. I akutte tilfeller kan fristen fravikes. Dersom du har spørsmål om dette, ta kontakt med eksamensskolen.

Søknadsskjema

Søknaden opprettes i Privatistportalen, samme sted som der du melder deg opp til eksamen.