Fravær og avmelding

Det er mulig å be om og bli meldt av eksamen. Fravær på eksamen kan under gitte forutsetninger gi rett til utsatt eksamen.

Avmelding

Dersom du ønsker å melde deg av eksamen, kan du gjøre det ved å kontakte eksamensskolen eller eksamenskontoret. Skjer avmeldingen før påmeldingsfristen løper ut, vil du få refundert eksamensavgiften.

Fravær med rett til utsatt eksamen 

Dokumentert fravær

Etter gitte regler har du rett til gratis utsatt eksamen påfølgende eksamenstermin uten å betale eksamensavgiften på nytt. Deretter bortfaller denne retten. Fravær må dokumenteres.

OBS: Midlertidig regelverk for grunnopplæringen om Covid-19 er ikke lenger gyldig.

Frist for innsending av dokumentasjon av fravær

Dokumentasjon må sendes eksamensskolen senest én måned etter eksamen.

Les om retten til utsatt eksamen i forskrift til opplæringsloven.

Rutiner for utsatt eksamen

Ordningen med tilbakebetaling av eksamensavgiften som ble innført i 2022, har opphørt. 

Ved fravær som er dokumentert innen fristen, vil du bli automatisk oppmeldt til eksamen i samme fagkode i påfølgende eksamensperiode.

Ansvar

Du må selv følge med på oppmeldingen til utsatt eksamen i Privatistportalen etter at du har levert dokumentasjon på ditt fravær i tide.  Det gis ikke særskilt beskjed om oppmeldingen til deg fra eksamenskontoret eller fra skolen.