Fag og fagkoder

Fagkoder og -navn for privatisteksamen finner du i Privatistportalen og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Meld deg opp med riktig fagkode

Alle eksamener har sin egen fagkode. Du er selv ansvarlig for at du melder deg opp i riktig fag i Privatistportalen. Du kan også finne fag på Utdanningsdirektoratets nettsider. Søk opp fag ved å bruke enten navnet på faget eller fagkoden(e). 

Søk på fag eller fagkode i Privatistportalen

Finn riktig fagkode

Du finner informasjon om fag og fagkoder på Utdanningsdirektoratets nettside 

Dersom du er i tvil om hvilken fagkode du skal bruke, ta kontakt med skolen du har vært elev ved tidligere. Har du ikke vært elev i Finnmark fylkeskommune tidligere, tar du kontakt med skolen du skal ha eksamen på.

Ikke alle fag kan tilbys i Finnmark fylkeskommune. Om du ved oppmelding ikke finner faget i Privatistportalen, må du kontakte skolen og høre om de kan hjelpe deg.

Usikker på hvilke fag du trenger?

Er du over 19 år, kan du du bestille time til karriereveiledning. Da får du hjelp til å finne fag du må ta eksamen i for å kunne søke på ulike studier eller hjelp til nye utdanningsmuligheter.

Søk på nettsidene til Vigo for å se hvilke fag fra videregående som du har gjennomført.

Opptakskrav for ulike studier finner du på Samordna opptak

Skal du ha kompetanseprøve, fag- eller svennebrev?

Fag fra utgående læreplaner og nye læreplaner

  • LK06 er læreplaner fra 2006-2019, som gradvis ble faset ut
  • LK20 er læreplaner fra 2020, som gradvis ble innført

Det var derfor ekstra mange fagkoder å velge mellom i perioden 2020-2023. Gamle og nye læreplaner i samme fag har ulike fagkoder. Pass derfor på at du melder deg opp med fagkoden som tilhører riktig læreplan.

Vi anbefaler at de som ikke har fått opplæring etter ny læreplan (LK20), melder seg opp til privatisteksamen etter den gamle læreplanen (LK06) der dette fortsatt er mulig.

Utdanningsdirektoratet har publisert tabeller som viser hvilke fag som er nye og hvilke disse erstatter. Se tabellen.

Les avsnittet om eksamen og prøver på nettsiden om overgangsordning for nye læreplaner på Udir.no

Eksamensordning

Med eksamensordning menes om eksamen er skriftlig, muntlig-praktisk, muntlig eller praktisk. Eksamen kan også være en kombinasjon av disse. 

I mange fag må man avlegge flere eksamener for at faget skal være bestått. Eksamensskolen vil ikke kunne se om du har meldt deg opp i alle nødvendige eksamener. Det er ditt eget ansvar å sørge for rett oppmelding.

Fag som krever flere eksamener

Fremmedspråk og engelsk

Dersom du skal forbedre karakteren du hadde i fellesfag fremmedspråk (fagkoden starter med "FSP"), må du som privatist melde deg opp til både muntlig og skriftlig eksamen. Dette gjelder også fellesfaget engelsk for studieforberedende utdanningsprogram (ENG1007) og engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram (ENG1009).

Skal du forbedre engelsk programfag (fagkode som starter med "SPR") eller fremmedspråk som programfag (fagkoden starter med "PSP"), kan du ta muntlig og skriftlig eksamen uavhengig av hverandre.

Les om overgangsordning for dem som skal forbedre karakteren i engelsk programfag.

Er programfaget nytt (altså ikke bestått), må du ha bestått både muntlig og skriftlig eksamen for å få faget godkjent. Deretter kan disse forbedres uavhengig av hverandre.

I en del fremmedspråk er det kun mulig å avlegge muntlig eksamen i høstsemesteret.

Andre fag som krever flere eksamener

Det finnes flere fag der du må ta både en skriftlig og en muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen for å få godkjent faget. Dette framgår av eksamensordningen i faget. I yrkesfag med tverrfaglig praktisk eksamen, må du også ta tilhørende programfag.

I noen fag er eksamensordningen for privatister ulik den som gjelder for elever. 

Merk at skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen i samme fag har ulike fagkoder og du må betale for hver eksamen. I fag som krever flere eksamener, trenger du ikke ta alle i samme eksamensperiode.

Eksamensskolen har ikke kapasitet til å kontrollere om du har meldt deg opp i alle nødvendige eksamener. Det er ditt eget ansvar å sørge for rett oppmelding.

Eksempler

I faget norsk må man ta eksamen i norsk hovedmål skriftlig, norsk sidemål skriftlig og norsk muntlig og oppnå karakteren 2 eller bedre i hver av dem for at faget skal være bestått. Dersom du har fritak fra vurdering i skriftlig sidemål, vil du få karakteren "Fritatt" som er det samme som bestått.

I samfunnsfag/samfunnskunnskap må man bestå en muntlig eksamen for at faget skal være bestått, mens i fellesfaget engelsk må man avlegge og bestå både skriftlig og muntlig eksamen. Det siste tilfellet er et eksempel på at eksamensordningen for elever er forskjellig fra eksamensordningen for privatister.

Skjermbilde med eksempel på fag med flere eksamener - Klikk for stort bildePrivatistportalen viser automatisk forslag til eksamener som du bør legge til dersom et fag krever flere eksamener for å være bestått.

Kjemi, fysikk, biologi, geofag og teknologi og forskningslære

I Kjemi 2, Fysikk 2, Biologi 2, Geofag 2 og Teknologi og forskningslære 2, må du ha både en skriftlig og en muntlig-praktisk eksamen for å få faget godkjent.

Som privatist må du ta både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen hvis du skal forbedre standpunktkarakteren og eventuelt eksamenskarakteren som du fikk som elev.

Etter at du har tatt både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen som privatist, kan disse forbedres uavhengig av hverandre.

Har du vært privatist i faget før?

I alle disse fagene kan du forbedre karakterene uavhengig av hverandre hvis du har eksamenskarakter i begge/alle prøveformene fra før.

Forbedre fag med flere standpunktkarakterer

I fag med flere standpunktkarakterer, kan du forbedre disse enkeltvis. Eksempler på slike fag er norsk for studieforberedende programområde og fremmedspråk som programfag.

Læreplaner og lærestoff

Det er ingen pensumlister knyttet til læreplanene. Det er kompetansemålene i læreplanen for det enkelte fag som bestemmer hva du kan bli spurt om til eksamen. 

Privatister er selv ansvarlig for valg av læremateriell. Eksamenskontoret har ikke kompetanse til å anbefale bøker med mer. Det finnes noe gratis læremateriell hos Nasjonal digital læringsarena, NDLA.

Besøk NDLA