Personvern

I løpet av ditt skoleløp registrerer fylkeskommunen opplysninger om deg, etter ditt samtykke, i ulike informasjonssystemer og programmer. Fylkeskommunen er pliktig til å behandle dine personopplysninger på en lovlig og sikker måte.

Personvernreglene   

I juli 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen gjelder for alle EU/EØS-land.

Innsyn

Som elev har du rett til innsyn i opplysningene vi lagrer om deg.

Rett til innsyn er regulert i personovernforordningen artikkel 15. Den registrerte – i dette tilfellet en person som er eller har vært elev i videregående opplæring – har som hovedregel rett til innsyn i behandlingen av egne opplysninger.

Avhengig av omstendighetene, kan foresatte eller andre med tilsvarende ansvarsforhold ha rett til innsyn på vegne av egne barn.

Mer om Personvern (ffk.no)