Inntak

Har du spørsmål om inntak kan du ta kontakt med administrasjonen i fylkeskommunen.

Kontakt inntak

Inntakskalender

Her finner du alle viktige datoer som har med innsøking og inntak å gjøre.

Gå til inntakskalenderen (ffk.no)

Gjesteelever

Fylkeskommuner som har ledig kapasitet, kan gi tilbud til søkere med opplæringsrett fra andre fylker. Du søker da direkte til et vertsfylke i VIGO. Får du tilbud, er du gjesteelev i vertsfylket, men ditt hjemfylke har fremdeles ansvaret for din rett til opplæring.

Her kan du lese mer om gjesteelever (ffk.no)

Søke skoleplass

Her finner du informasjonen du trenger