Utdannings- og yrkesrådgiver

En utdannings- og yrkesrådgiver hjelper mennesker med å ta bevisste karriere- og yrkesvalg 

 

bilde av Steinar Kristiansen - Klikk for stort bilde

  

 

Steinar Kristiansen 

Utdannings- og yrkesrådgiver 
Kontor: Rom 227 i administrasjonsbygget 
Kontortid: tirsdager kl. 10.00 - 15.30 og torsdager kl. 08.00 - 09.45 
Telefon: 78 96 38 19
Send e-post: 

Vanlige arbeidsoppgaver: 

  • Veilede unge eller voksne til å ta valg om utdanning og karriere
  • Gir råd om skriving av CV, søknader og gjennomføring av jobbintervjuer
  • Utvikling av karriereveiledningstjenester
  • Holde seg oppdatert på utdanningstilbud og arbeidsmarked

En yrkes,- og utdanningsrådgiver hjelper unge eller voksne til å ta selvstendige, bevisste og meningsfulle valg. Yrkes,- og utdanningsrådgiveren  hjelper dem med å planlegge en utdannings- og yrkeskarriere.

Som Yrkes,- og utdanningsrådgivere tar vi utgangspunkt i den enkeltes interesser, verdier og ambisjoner, men også samfunnets behov for arbeidskraft, i veiledningen.

Yrkes,- og utdanningsrådgiveren veileder mennesker ved å utvikle deres kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlekraft. Karriereveiledning kan gjennomføres gjennom samtaler med den enkelte, opplegg i grupper, via nettbaserte tjenester eller som en kombinasjon av disse.

Nyttige lenker:

https://utdanning.no/

https://www.vilbli.no/nb/nb/no

Når du skal søke videregående utdanning: https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?nn=1

Når du skal søke høyere utdanning (høgskole, universitet): https://www.samordnaopptak.no/info/