Sosialpedagogisk rådgiver

Sosialpedagogisk rådgiver hjelper elever med å finne seg til rette i den videregående opplæring.
Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen.

Rådgiveren kan blant annet hjelpe deg med å

  • klarlegge problemene og omfanget av dem
  • kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser
  • finne og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene

Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.

Eva Borgersen

Sosialpedagogisk rådgiver 
Kontor: biblioteket
Telefon: 78 96 38 40
Mobil: 920 66 645 
Send e-post: