Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er ivaretatt av Vardø helsestasjon og er først og fremst et tilbud til deg som elev, men også foreldre/foresatte og lærere er velkomne til å henvende seg. Helsestasjonen har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Det er ingen timebestilling, du møter bare opp, og kommer inn når det er ledig. Kontoret er i 1. etg på rom 107. Inngang ved auditoriet. 

Helsesykepleier har kontordager på skolen hver mandag fra kl. 12:00 - 15:00

Dere er alltid velkommen til å ta kontakt med oss på helsestasjonen utenom disse tidene!

Helsestasjonen for ungdom har åpent hver 3. tirsdag fra kl. 14:00 - 15:30.

Tirsdager fremover er 23.april, 14.mai, 4.juni, og 18.juni.
 

(Vi holder til i 2.etg. i samme bygg som legekontorene) Kom gjerne innom! 

Irene Westvang,  telefon: 459 19 456

Helsestasjonen har også egen Facebook side.

Skolehelsetjenesten bidrar med:

Noen ganger har man behov for å snakke med en voksen, utenat det er et spesielt problem. Du kan ta opp hva du selv ønsker av små eller store ting, helsestasjonen gir råd, støtte og veiledning f.eks. i forhold til:

 • Selvskading
 • Fysisk og psykisk helse
 • Skoleproblem/fravær
 • Ernæring/spiseproblematikk
 • Rusproblematikk
 • Familievansker
 • Mobbing/ensomhet
 • Søvn
 • Tristhet/sorg
 • Kjærlighet
 • Seksuell helse
 • Henvise videre i hjelpeapparatet og til lege ved behov.

Helsestasjonen driver ikke med behandling over tid, men vil henvise videre i hjelpeapparatet når det er nødvendig.