Kontaktlærere

Kontaktlærer, lærer som har hovedansvaret for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremålene overfor enkeltelever i en klasse/basisgruppe i grunnskolen, herunder også kontakten med hjemmet. Ansvaret til kontaktlæreren er hjemlet i opplæringslovas § 8-2.

Studiespesialisering VG 1 - Vibeke Baumann

Studiespesialisering VG 2 - Arne Borgersen

Studiespesialisering VG 3 - Atle Antonsen

Restaurant og Matfag VG 1 - Sabine Schmitz

Kokk og Servitør/Matfag VG 2 - Sabine Schmitz

Nasjonal sjømatlinje - Roald Jentoftsen 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon VG 1 - Anne Helene Nergård

IKT - servicefag VG 2 /Medieproduksjon VG 2 - Runar Kofoed