ELEVRÅDET VED VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

Alle skoler skal ha et elevråd, det er slått fast i opplæringsloven. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. 

Skoleåret 2021-22 er følgende valgt inn i elevrådet ved Vardø videregående skole 

  • Elevrådsleder Johannes Vasshaug - 1IM 
  •  Nestleder Pauline Irene Henriksen - 1RM
  • Medlem Johan Isak Niska - 2MED

Kontaktperson for elevrådet Vibeke Baumann

Alt om elevrådet 

MØTEREFERATER 

Elevrådsmøte 22. okt  (PDF, 117 kB)

Til toppen