ELEVRÅDET VED VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

Alle skoler skal ha et elevråd, det er slått fast i opplæringsloven. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. 

Skoleåret 2023-24 er følgende valgt inn i elevrådet ved Vardø videregående skole 

  • Elevrådsleder Lilli Onseid 
  •  Nestleder Tuva Vislie
  • Medlem Mary Thorsen

Kontaktperson for elevrådet Eva Borgersen

Alt om elevrådet