Eksamen

I løpet av de tre årene du er elev her skal du ha flere eksamener. Ta kontakt med skolen om du har noen spørsmål.

Vg1

Noen elever trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen i ett av avgangsfagene.

Vg2

Alle elevene trekkes ut til en eksamen, skriftlig eller muntlig.

Vg3

Alle elever skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg trekkes de ut til ytterligere tre eksamener. Som regel to skriftlige og en muntlig.

Her kan du lese mer om eksamen (ffk.no)

Privatist?

Les mer om din eksamen her (ffk.no)