Matfag

Programområdet for matfag skal legge grunnlaget for yrkesutøving innenfor bearbeiding av råvarer og produksjon av mat. Tilgangen på mat og utviklingen av tilvirkning- og oppbevaring har lagt grunnlaget for mattradisjonene i Norge, og har betydd mye for samfunnsutviklingen. Det blir stadig utviklet nye produktområder. Programfagene skal medvirke til en bred innsikt i ulike produksjonsprosesser og opplæring av handtverksmessige ferdigheter.

Til toppen