Språk

 

Studiespesialisering VG 3 Språk, samfunnsfag og økonomi

Det bredeste grunnlaget for videre studier 

VG 3 studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomi bygger på VG 2 studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomi. 

Du må velge minimum to fag fra samme programområde over to år for å oppfylle kravet til fordypning. Dersom du velger matematikk R1, må du i tillegg velge tre programfag for å full fordypning. Se lærerplan i lenken til høyre eller kontakt skolen

 

 
 

Kontaktperson

Adjunkt med tilleggsutdanning
78 96 38 89