Språk

 

Studiespesialisering VG 3 Språk, samfunnsfag og økonomi

Det bredeste grunnlaget for videre studier 

VG 3 studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomi bygger på VG 2 studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomi. 

Kontaktperson

Adjunkt med tilleggsutdanning
78 96 38 89