Språk

 

Sjømatsenteret ved Vardø videregående skole

Sjømatsenteret ved Vardø videregående skole har som formål å ta i bruk skolens kompetanse, utstyr og bygningsmasse i utviklings prosjekter i samarbeid med sjømatnæringen i Finnmark.  

Kontaktperson

Leif Arne Haughom
Avdelingsleder Sjømatsenteret/OPUS
78 96 38 03