Språk

 

PP Tjenesten

Klikk for stort bilde

 

Et pedagogisk psykologisk tjenestekontor (PPT) er et sted der du som elev eller dine foresatte kan få rådgivning og hjelp i forhold som har med din personlige, sosiale eller skolemessige utvikling å gjøre.

De mest vanlige sakene er knyttet til mistrivsel på skolen og privat, vansker i skole- og hjemmemiljøet, problem i familien, spiseproblemer, rusproblematikk, funksjonshemning, fagvansker (f.eks. store lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språk- og talevansker), konsentrasjonsvansker (ADHD m.m.)

Arbeidet til en PP-rådgiver består i å veilede og gi råd til elever, foresatte, lærere og ledelse i forhold til de presenterte vanskene. PPT driver ikke med opplæring av elever, men prøver å løse ulike problemer direkte, eller via lærere, familie, venner eller andre samarbeidspartnere.

PPT samarbeider med skolehelsetjeneste, fastlege, BUP og VPP.

Kontaktperson

Kristine Rønning
Assisterende rektor
78 96 38 07