Språk

 

Vi er her for våre elever og for lokalsamfunnet

I tillegg til å drive med videregående opplæring tilbyr Vardø videregående skole en rekke tjenester. Disse tjenestene er tilgjengelige for våre elever, men også for næringsliv, offentlig virksomhet og publikum. På den måten skal vi på skolen være med på å skape et trygt og godt miljø for våre elever, være en bidragsyter for næringsliv og offentlig virksomhet og bidra til bolyst for våre innbyggere.