Språk

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Gjenåpning av skoler

Klikk for stort bildeFylkesmannen i Troms og Finnmark har utarbeidet ett informasjonsskriv som omhandler "Midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid 1" og "Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid 19 forskriften)"  Informasjonskrivet gir en god oversikt over tiltak og det som ellers må gjøres for å sikre elever og ansatte en trygg skolehverdag. 

Informasjonsskrivet laster du ned her (PDF, 2 MB)

Kontaktperson

Geir Remme
Rektor
78 96 38 05