Språk

 

Skolens ledelse

Ledelsen ved Vardø videregående skole er  

Kontaktperson

Kari Anne Nilsen
Administrasjonsleder
78 96 38 09
Kristine Rønning
Assisterende rektor
78 96 38 07
Leif Arne Haughom
Avdelingsleder Sjømatsenteret/OPUS
78 96 38 03
Sissel Holt
Avdelingsleder STU
78 96 38 04
Geir Remme
Rektor
78 96 38 05