Språk

 

SKOLERUTA

Ett skoleår består av 190 skoledager for elevene. Pedagogisk personale har i tillegg seks planleggingsdager.

Kontaktperson

Kristine Rønning
Assisterende rektor
78 96 38 07