Språk

 

Ordensreglement

Med virkning fra 1. august 2011 har alle de fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark fått nytt ordensreglement.

Kontaktperson

Kristine Rønning
Assisterende rektor
78 96 38 07
Geir Remme
Rektor
78 96 38 05