Språk

 

Klage på standpunktkarakter

Klikk for stort bilde Som elev, privatist, lærling, lærekandidat, kandidat for fagbrev på jobb og praksiskandidat kan du klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. Troms og Finnmark Fylkeskommune har utarbeidet en veiledning med skjema for de ulike klagekategorier. 

Klagefrist

På bakgrunn av regjeringens beslutning om å avlyse alle eleveksamener til fordel for undervisning frem mot standpunktvurderinger i siste skoleuke, innfører Troms og Finnmark fylkeskommune følgende klagefrist:

Standpunktvurderingen gjøres og offentliggjøres 12. juni 2020.

Fristen for å klage på vedtak som gjelder standpunktkarakter er 10 dager fra det tidspunktet melding om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett. Klokkeslettet på dagen for klagefrist er klokka 13, slik at skolen får tid til å sende innkomne klager samme dag.

Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 3 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Klageinstansen må ha mottatt sakene fra skolene innen 17. juni hvis de skal behandles innen «hurtigklagefristen». Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning. I særlige tilfeller kan en klage bli behandlet selv om fristen ikke er holdt.

Kontaktperson

Kristine Rønning
Assisterende rektor
78 96 38 07