Språk

 

Elevrådet ved Vardø videregående skole.

Elevrådet og skolemiljøutvalget

Du kan være med og gi råd til skolen gjennom elevrådet og skolemiljøutvalget. Elevrådet skal blant annet jobbe for å skape et godt miljø på skolen der alle har det bra. Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet. Alle skoler skal ha et elevråd og et skolemiljøutvalg.

Elevrådet har møter den 5. nov, 28. nov og den 11. des ut dette året. Alle møter starter kl 1000

Ta kontakt med skolen din hvis du vil engasjere deg!

Kontaktperson

Runar Kofoed
Faglærer
78 96 38 44