Språk

 

Eksamen ved Vardø videregående skole

Knut Aaserud - Klikk for stort bilde

 

ALLE EKSAMENER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN ER AVLYST VÅREN 2020. (GJELDER IKKE PRIVATIST)

 

KORONAVIRUS - EKSAMEN OG STANDPUNKTKARAKTER (KLIKK PÅ LENKE)

 

Eksamen er den avsluttende prøven på din videregående opplæring. Du får testet din kunnskap om alt du har lært gjennom året, enten ved skriftlig eller muntlig eksamen.

I henhold til forskrift til opplæringsloven § 5-1 kan det klages på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Det kan også klages på vedtak om å ikke sette standpunktkarakter. 

Elever på studieforberedende studieprogram som er sterkt rammet av dysleksi eller har spesifikke språkvansker kan søke Fylkesmannen om dispensasjon fra vurdering i fremmedspråk, dersom individuell tilrettelegging ikke er mulig. Dispensasjonen gjelder ikke engelsk.

 

Kontaktperson

Kristine Rønning
Assisterende rektor
78 96 38 07