Statssekretær Geir Indrefjord og Representant for Finnmark Geir Adelsten Iversen besøker Vardø vgs mandag

Statssekretær Geir Indrefjord

 

Representant for Finnmark Geir Adelsten Iversen