Skal du ta privatisteksamen våren 2022?

Skal du ta privatisteksamen i vår, må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk på Privatistportalen i perioden 15. januar–1. februar.

Din oppmelding blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 1. februar.

Mer om privatisteksamen på tffk.no 

Til toppen