Portalen for søking til videregående opplæring åpner 6. januar

Vigo-portalen for å søke seg til videregående opplæring åpner 6. januar 2023.

Fra denne datoen kan du logge inn på Vigo sine sider for å legge inn din søknad.

Ordinære søkere har frist 1. mars.

Søkere med fortrinn, individuell behandling eller minoritetsspråklige har frist 1. februar.

Mer informasjon om søknadsfrister