Språk

 

Klagerfrister

Klikk for stort bilde På bakgrunn av regjeringens beslutning om å avlyse alle eleveksamener til fordel for undervisning frem mot standpunktvurderinger i siste skoleuke, innfører Troms og Finnmark fylkeskommune følgende klagefrist:

Klagefrist

Standpunktvurderingen gjøres og offentliggjøres 12. juni 2020.

Fristen for å klage på vedtak som gjelder standpunktkarakter er 10 dager fra det tidspunktet melding om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett.

Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 3 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Klageinstansen må ha mottatt sakene fra skolene innen 17. juni hvis de skal behandles innen «hurtigklagefristen». Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning. I særlige tilfeller kan en klage bli behandlet selv om fristen ikke er holdt. 

Kontaktperson

Geir Remme
Rektor
78 96 38 05
Kristine Rønning
Assisterende rektor
78 96 38 07