Fravær

Regjeringen endrer fraværsreglene for elever i den videregående skolen som følge av Covid-19. Gyldig fravær gis ved egenmelding for elever over 18, og med bekreftelse fra foreldre for de under 18 år.

Ordningen gjelder i første omgang frem til 1. november og hovedgrunnen for at den er innført  er at elevene ikke skal gå på skolen hvis de for eksempel hoster litt. Og de skal da slippe å få legeattest for å få gyldig fravær. Mer om den midlertidige endringen kan du lese på kunnskapsdepartementets nettsider.

Egenmeldingsskjema for elever ved fravær av helsegrunner  (PDF, 426 kB)

Informasjon om elevfravær og smittevern   (PDF, 20 kB)

Generell informasjon om dokumentert og udokumentert fravær 

 

Fravær i den videregående skole - Utdanningsdirektoratet (PDF, 96 kB)

Søknadskjema for planlagt fravær (PDF, 61 kB)

Til toppen