Fravær - De midlertidige fraværsreglene gjelder ut skoleåret

Regjeringen endrer fraværsreglene for elever i den videregående skolen som følge av Covid-19. Gyldig fravær gis ved egenmelding for elever over 18, og med bekreftelse fra foreldre for de under 18 år.

Ordningen, som i første omgang til gjaldt til 1. november er forlenget ut skoleåret. Hovedgrunnen for at den er innført  er at elevene ikke skal gå på skolen hvis de for eksempel hoster litt. Og de skal da slippe å få legeattest for å få gyldig fravær. Mer om den midlertidige endringen kan du lese på kunnskapsdepartementets nettsider.

Egenmelding for elever med fravær av helsegrunner  (PDF, 356 kB)

Informasjon om elevfravær og smittevern   (PDF, 20 kB)

Generell informasjon om dokumentert og udokumentert fravær 

 

Fravær i den videregående skole - Utdanningsdirektoratet (PDF, 96 kB)

Søknadskjema for planlagt fravær (PDF, 61 kB)

Til toppen