Fra mandag 17. januar er skolen igjen tilbake på grønt nivå

Regjeringen opphever det forskriftsfestede nasjonale nivået på rødt for videregående skoler. Trafikklysmodellen beholdes, og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, dette betyr minimum grønt nivå.

På grønt nivå gjelder blant annet følgende: 

- Skolehverdagen organiseres normalt
- Unngå håndhilsing og klemming
- Følg nasjonale smittevernanbefalinger 

For mer informasjon om grønt nivå

Veileder for smittevern i de videregående skoler

Til toppen